Oikeat päätökset oikeaan aikaan
hyvissä ajoin

Energiatehokkaat toimenpiteet tuovat konkreettista hyötyä asukkaille, kiinteistön omistajalle/taloyhtiölle pienentäen energiakustannuksia, parantaen jälleenmyyntiarvoa, huoneilman laatua ja kiinteistön toimivuutta. Tavoitteisiin pääsemiseksi on tiedettävä mm. rakennusten/kiinteistöjen käyttö-aste, kokonaisenergiankulutus, asukkaiden energiankäyttö, aikaisemmat toimenpiteet jne. Energiakatselmuksen ja -analyysien pohjalta arvioimme mahdollista korjaustarvetta ja energiatehokkaita investointeja. Säädämme ja päivitämme olemassa olevia lämmitys-, käyttövesi-, ilmanvaihto/ilmastointi-, jäähdytys-, erillislämmitys- ja muita järjestelmiä. Kiinteistöissä eniten energiaa häviää juuri epätasapainossa olevien järjestelmien vuoksi. Suurimmat energiahäviöt syntyvät lämpöhäviöstä: rakennuksen vaippahäviö, käyttöveden varastointi ja -kiertohäviö, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien häviö. Korjausrakentamisessa huomioimme myös uusiutuvien energiamuotojen mahdollinen käyttö esim. maalämpö ja arvioimme sen takaisinmaksuaikaa sekä tuottoprosenttia. Tehokkuuden optimoimiseksi on myös tärkeää energiankulutuksen seuranta, järjestelmien ylläpito olosuhteiden muuttuessa ja asukkaiden sitouttaminen energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen.

Suunnittelemme asunto-osakeyhtiöille 5-vuotiskorjausrakentamisen kustannus- ja energiatehokkaat toimenpiteet. Tarjoamme lämpökamerakuvausta, energiatodistuksia (pätevöityneet laatiat, ARA:n rekisterissä), energiakatselmointia/neuvontaa, -koulutusta ja kiinteistövälitysliikkeille yhteistyötä asunnon myynti-/vuokratilanteessa, jotta vältytään väärinkäsityksiltä rakennuksen käytöstä.


Yhteydenotto mark.elg@co2.fi tai soita 0500 504 245 tai täytä yhteydenotto- tai tarjouspyyntölomake.
Katso suositukset Linkedin-sivuilta.


Lisätietoja Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM):in:
Tuettavat hankkeet ja tuen enimmäismäärät

Lisätietoa Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM):in sivuilta:
Energiatehokkuussopimuksista ja -katselmuksista


Energiatukihakemus selvityshankkeeseen

Web design Elgideas Sari Elg   |   Video Studio Zoomi Pertti Kärki