Energiatehokas = kustannustehokas

Yritykset ja julkinen sektori pystyvät merkittäviin kansantaloudellisiin säästöihin järkiperäistämällä kiinteistöjensä energiatehokkuutta. Vaikutukset näkyvät työympäristön viihtyisyytenä, terveellisyytenä, toimivuutena ja ennen kaikkea kustannussäästöinä. Ratkaisut näkyvät myös imagossa, kilpailukyvyssä ja ympäristövaikutuksissa mm. kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisenä.


Rakennusten/kiinteistöjen osalta energiansäästö tavoitteisiin pääsemiseksi on tiedettävä mm. käyttö-aste, kokonaisenergiankulutus, aikaisemmat mahdolliset toimenpiteet, resurssit jne. Ensin olemassa olevia mm. lämmitys-, käyttövesi-, ilmanvaihto/ilmastointi-, jäähdytys-, erillislämmitysjärjestelmiä säädetään ja päivitetään. Energiakatselmuksen ja -analyysien pohjalta arvioidaan mahdollista korjaustarvetta. Korjaustoimenpiteitä suunniteltaessa on huomioitava myös uusiutuvien energiamuotojen mahdollinen käyttö, arvioitava takaisinmaksuaika ja tuottoprosentti. Energiatehokkuuden optimoimiseksi on tärkeää kokonaisenergiankulutuksen seuranta, raportointi, järjestelmien ylläpito olosuhteiden muuttuessa ja koko henkilöstön sitouttaminen energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen.


Suunnittelemme korjausrakentamisen kustannus- ja energiatehokkaat toimenpiteet, seuraamme, valvomme, raportoimme energiansäästö- ja korjaustoimenpiteiden kannattavuudesta sekä toimenpiteiden vaikutuksesta CO2-päästöihin. Lisäksi teemme lämpökamerakuvauksia, energiakatselmuksia, -havainnointia, neuvontaa ja koulutusta.


Yhteydenotto mark.elg@co2.fi tai soita 0500 504 245 tai täytä yhteydenottopyyntö-lomake.
Katso suositukset Linkedin-sivuilta.


Lisätietoa Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM):in sivuilta:
Tuettavat hankkeet ja tuen enimmäismäärät


Energiatehokkuussopimukset 2017-2025

Energia selvityshankkeen hakemusliite TEM, 2017


Energiatehokkuusdirektiivin vuosiraportti 2017 (pdf-tiedosto)

Web design Elgideas Sari Elg   |   Video Studio Zoomi Pertti Kärki