co2.fi Oy

Energiakatselmoinnin- ja todistuksen merkitys

Lähivuosina energiatodistus tulee olemaan yhä tärkeämpi "tietopaketti" rakennuksen energiatehokkuudesta puhuttaessa tai vertailtaessa ja varsinkin myytäessä- ja ostaessa kiinteistöä, rakennusta tai osaketta.
EU-parlamentin ehdotuksen mukaan asuinrakennusten olisi saavutettava vähintään energiatehokkuusluokka E vuoteen 2030 mennessä ja energiatehokkuusluokka D vuoteen 2033 mennessä.
Oikein tehty energiatodistus on hyvä työkalu niin myyjälle, ostajalle, kiinteistövälittäjälle kuin kiinteistön omistajalle ja asukkaille.

Energiatodistus kertoo  rakennuksen energialuokasta A-G. Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla neliömetriä kohti. E-luku sisältää esim. lämmityksen, jäähdytyksen, ilmanvaihdon, käyttöveden lämmityksen, valaistuksen ja kuluttajalaitteiden energiatarpeet.

Energialuokkaa voidaan parantaa pienentämällä talon energiankulutusta esim. parantamalla talon eristystä, lisäeristämällä yläpohja. Talotekniikalla on suuri merkitys rakennuksen energiatehokkuuteen. Myös aurinkosähkön ja aurinkolämmön ottaminen käyttöön parantavat talon energiatehokkuutta ja -luokkaa.

Co2.fi Oy:n projekti esimerkkejä

ARA on myöntänyt kohteisiin energia-avustuksia

ARA on avustanut energiatehokkuutta parantavia korjaushankkeita vuonna 2023 lähes 100 miljoonalla eurolla. Tässä esimerkkejä kohteista, joihin Co2.fi Markku ELg haki energia-avustuksia.

Harri-Niemi-maatila

Maatatila Pornaisissa

Lähtökohta: Tilan öljylämmitysjärjestelmän muuttaminen ilma-vesilämpöjärjestelmään. Lisäenergiaa tuottamaan asennettiin aurinkoenergiajärjestelmä (noin. 60 paneelia) maatalousrakennukseen.
Toimenpiteet: CO2 .fi Markku Elg laati E-lukulaskelmat ja suunniteli aurinkosähköjärjestelmä. Kohde katselmoitiin paikanpäällä ja laadittiin kotitalolle Ara-energia-avustushakemus ja ELY-keskukselle avustushakemus maatilarakennuksista. Uusi energiatodistus Aralle maksatusta varten. Maatalousyrittäjä toteutti toimenpiteet. Maatalousyrittäjä toteutti toimenpiteet. Ara-myönsi laskelmien mukaan avustusta 4.000,-.
Kulosaaren-puistotie

Kerrostaloyhtiö Kulosaaressa

Lähtökohta: Yhtiö on teki suuria energiatehokkaita ratkaisuja mm. kaksi maalämpöpumppua, lämmöntalteenotton uusi järjestelmä, ikkunat/ovet oli uusittu, parvekkeiden lasitus oli uusittu.
Toimenpiteet: CO2 .fi Markku Elg laati E-lukulaskelmat rakennukseen. Kohde katselmoitiin paikanpäällä ja laadittiin Ara:lle energia-avustushakemus. Uusi energiatodistus Aralle maksatusta varten. Yhtiö toteutti toimenpiteet. Ara-myönsi yhtiöille laskelmien mukaan avustusta yli 146.000,-.
CO2.fi Oy aurinkopaneelit

Rivitaloyhtiö Järvenpäässä
(8-huoneistoa)

Lähtökohta: Kaukolämmön hinnan nousu oli suuri, joten yhtiö halusi omavaraisemmaksi. Siirryttiin maalämpöjärjestelmään. Lisäksi otettiin aurinkosähköjärjestelmä tukemaan maalämpöä ja sen sähkön kulutusta.
Toimenpiteet: Kohde katselmoitiin paikanpäällä, CO2 .fi Markku Elg laati E-lukulaskelmat ja Ara:lle energia-avustushakemus. Uusi energiatodistus Aralle maksatusta varten. Yhtiö toteutti toimenpiteet. Ara-myönsi yhtiöille laskelmien mukaan avustusta 70.000,-.
Valkeala-Kouvola

Kerrostaloyhtiö Kouvolassa

Lähtökohta: Yhtiössä oli maakaasu ja siirryttiin ilmavesilämpöjärjestelmään.
Toimenpiteet: CO2 .fi Markku Elg laati E-lukulaskelmat. Kohde katselmoitiin paikanpäällä ja laadittiin yhtiölle Ara energia-avustushakemus. Yhtiö toteutti toimenpiteet.
Yhtiö on saanut postiivisen päätöksen 64.000,- .

Omakotitalo Järvenpäässä

Lähtökohta: Omakotitalossa oli öljylämmitys (rakennettu 1954), joka tuotti tilojen lämmityksen ja käyttöveden. Haluttiin siirtyä puhtaampaan ja energiatehokkaampaan lämmitykseen. Ratkaisuksi valittiin maalämpöpumppu ja ilmanvaihtojärjestelmä uusittiin kokonaan Valox 145 MV, myös ikkunat ja ovet uusittiin.
Toimenpiteet: Kohde katselmoitiin paikanpäällä, CO2 .fi Markku Elg laati E-lukulaskelmat ja Ara:lle energia-avustushakemuksen sekä päivitti energiatodistus Aralle maksatusta varten. Toimenpiteet toteutettiin.
Ara-myönsi laskelmien mukaan avustusta 6.000,- (max. määrä omakotitaloille)

Tarvitsetko energiatodistusta ja energiakatselmointia tai tietoa kiinteistön energiatehokkuudesta?