Järkevät toimenpiteet vähentämään energiankulutusta

energiatodistuksen avulla voidaan selvittää rakennuksen energiatehokkuus

Järkevän ja energiatehokkaan rakennuksen käyttökustannukset pysyvät alhaisina suhteessa energiaa hukkaavaan rakennukseen. Puhumattakaan jälleenmyyntiarvosta, viihtyisyydestä, terveellisyydestä, toiminnallisuudesta ja rakennuksen eliniän pitenemisestä sekä ympäristöhaittojen vähentämisestä.

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen mm. myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistus vaaditaan olemassa olevilta asuinrakennuksilta myynnin ja vuokrauksen yhteydessä.

Oikein laaditussa energiatodistuksessa on ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseen

energiaratkaisut kiinteistöihin
Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.
HUOM. energiatodistus tulee esittää myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistuksen hankinta on myyjän tai vuokranantajan vastuulla.

Uusiin rakennuksiin tehdään energiatodistus jo rakennuslupaa haettaessa, ja tiedot päivitetään rakennuksen käyttöönottovaiheessa.

Energiatodistus sisältää ehdotukset energiatehokkuuden parantamisesta mm. lämmitysjärjestelmän optimointi, mahdollisesti uusien järjestelmien asentaminen tai päivittäminen esim. ilma- tai ilmavesilämpöpumpu tai maalämpöön siirtyminen. Toimenpiteiden kannattavuus on laskettavissa ja arvioitavissa. Kuten myös lisäenergian tuottaminen aurinkopaneeleilla tai tuulivoimalla.

Aurinkopaneeleilla aurinkoenergia talteen

Aurinkoenergialla voi tuottaa sähköä, lämpöä ja jäähdytystä. Aurinkopaneeleilla tuotettu sähköä voidaan hyödyntää kerrostaloyhtiössä taseselvitysjakson sisäisessä netotuksessa.

Perustamalla energiayhteisön osakkaat voivat hyödyntää itse tuotettua energiaa asunnoissa ja liiketiloissa tai esim. sähköauton lataukseen.

Kysy lisää aurinkoenergian talteenotosta Markku Elg 0500 504 245

Suomessa uusiutuvia energialähteitä:

vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, lämpöpumpuilla talteenotettu maa- ja ilmalämpöenergia, biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet.

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä.

Aurinkoenergian
hyötysuhde

85 %