Usein kysyttyjä kysymyksiä
energiatodituksesta ja -katselmoinnista

Jos et löydä vastausta ongelmaasi täältä niin soita tai laita sähköpostilla viesti.

Energiatodistuksen hankintavelvollisuus Energiatodituslain mukaan aina omistajalla tai jos rakennuksen kunnossapito
vastuu on lain tai sopimuksen nojalla taikka muulla tavoin rakennuksen haltijalla niin todistuksen hankinta vastuu on silloin
kyseisellä henkilöllä.

Lisätietoja energiatodistuksesesta, hankintavelvollisuudesta Finlexin-sivuilta

Lain mukaan rakennuksen omistaja on vastuussa energiatodistuksen hankinnasta ja siis myös maksamisesta.Taloyhtiössä energiatodistus tulee taloyhtiöiltä, ei asunnon omistajalta. Taloyhtiön isännöitsijän (tai hallituksen puheenjohtajan) antamana tai auktorisoidun erillisen energiatodistuksen antajan toimesta.

Energiatodistuksen laatii aina energiatodistuksen laatijan pätevyyden saanut henkilö. Energiatodistuksen laatijan tulee olla rekisteröity energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin (ARA valvoo energiatodistuksia ja niiden laatijoita) ja heidän täytyy täyttää toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset.

Discover you question from underneath or present your inquiry fromt the submit box. Growing businesses need strong tax management to meet current and future tax liabilities and we can help you achieve this, whatever challenges you face.

Rakennuksen energiatehokkuudessa on ensisijaisesti kysymys rakennuksen rakenteiden-osien, teknisten
järjestelmien tehokkuudesta kokonaisenergiankulutuksessa sisältäen ostoenergian.

1) ulkoseinät, ulko-ovet, ikkunat, yläpohja ja alapohja sekä muut rakenteet;
2) lämmitysjärjestelmä;
3) käyttövesijärjestelmä;
4) ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä;
5) valaistus;
6) jäähdytysjärjestelmä;
7) sähköiset erillislämmitykset;
8) muut järjestelmät, joilla on vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen.
Asukkaiden käyttämä ostoenergia ja käyttötottumukset otetaan myös huomioon.

Energiatodistus koskee uudisrakennuksia (todistus tulee esittää rakennuslupaa haettaessa), asuinkerrostalot ja myytäviä ja
vuokrattavia pientaloja, jotka on rakennettu 1.1.1980 tai sen jälkeen sekä kolme tai useampia asuinhuoneisto ja käsittäviä
rivi- tai ketjutaloa.

HUOM. energiatodistus tulee esittää myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistuksen hankinta on myyjän tai vuokranantajan vastuulla. Energiatodistus kertoo talon energiatehokkuudesta, mutta siitä löytyy myös tiedot toteutuneesta energiankulutuksesta. Energiatodistus tulee olla myynti- tai vuokrauskohteen esittelyssä.

Energiatodistuksessa rakennukset luokitellaan E-luvun mukaan energiatehokkuusluokkiin A-G. E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja
energiamuotojen kertoimiin. Paras on A-energiatehokkuusluokka.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Energiatodistuksen voi päivittää jos rakennukseen on tehty energiatehokkuutta parantavia
korjauksia tai muita toimenpiteitä.

  1. rakennuksen, jonka kerrosala on alle 50 m2
  2. loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinona
  3. määräajan (käyttöaika on enintään 2 vuotta) paikallaan oleva tai tilapäinen rakennus
  4. teollisuus- ja korjaamorakennus
  5. muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettu maatilarakennus, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus
  6. rakennus, jota käytetään hartauden ja uskonnolliseen toimintaan
  7. rakennus, jota suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010), kaavassa annetun suojelumääräyksen tai maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanperintöluetteloon hyväksymisen nojalla. Huomioitavaa on kuitenkin että, kun energiatodistuksen laatiminen ei muuta rakennuksen luonnetta tai ulkonäköä, joten usein myös energiatodistus laaditaan yleisesti ottaen myös suojelluille rakennuksille energiatehokkuuden parantamiseksi
  8. puolustushallinnon käytössä oleva rakennus, johon tai jonka käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa

Lain 17 §:n mukaan energiatodistuksen hankkimisesta vastuussa oleva voi halutessaan hankkia kevennetyn energiatodistusmenettelyn mukaisen todistuksen, jos myytävä rakennus tai kiinteistö taikka huoneisto tai sen hallintaoikeus enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa on arvoltaan hyvin vähäinen taikka jos on olemassa muu erityisen perusteltu syy, kuten lähisukulaisten välinen myynti tai vuokraus, kevennetyn menettelyn käyttämiseen.

Valtioneuvoston asetuksen (170/2013) mukaan edellä mainittu arvo voidaan katsoa hyvin vähäiseksi, jos myyntihinta on alle 50 000 euroa. Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää muusta erityisestä syystä lähisukulaisten välisen myynnin tai vuokrauksen lisäksi myös, jos myytävää tai vuokrattavaa rakennusta tai kiinteistöä taikka huoneistoa ei esitellä julkisesti myyntiä tai vuokrausta varten eikä tarjota myytäväksi tai vuokrattavaksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla. Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää myös, jos rakennuksen, kiinteistön tai huoneiston vuokra on alle 350 euroa kuukaudessa.

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti käytetään myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa kevennettyä energiatodistusmenettelyä käytettäessä rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavan tunnuksen sijasta tunnusta H.

Lähde: YMa rakennuksen energiatodistuksesta.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä
aurinkopaneeleista

Jos et löydä vastausta ongelmaasi täältä niin soita tai laita sähköpostilla viesti.

Itään tai länteen olevien aurinkopaneelien tuotanto on pienempää kuin etelään olevien aurinkopaneelien. Pohjoiseen päin ei paneeleita kannata asentaa lainkaan, koska tuotanto tippuu merkittävästi.

Jos aurinkopaneelit ovat pitkään varjossa, niiden tuotanto vähenee merkittävästiyksikin ja jos yksikin paneeli on varjossa, laskee kaikkien aurinkopaneelien tuotanto samaan tasoon varjossa olevan paneelin kanssa.

Talvellakin saadaan energiaa talteen, mutta sähköenergian määrä on pienempää marraskuusta maaliskuun alkuun. Järjestelmä ei tuota sähköä silloin, kun on pimeää tai kun paneelit ovat paksun lumikerroksen peitossa.

Hajasätely tuottaa energiaa ja lumesta heijastuva valo lisää aurinkosähkön tuotantoa.

Takaisinmaksuaikaan vaikuttaa useita asioita mm. aurinkopaneelien määrä ja tehokkuus, asiakkaan sähköstä maksama hinta, sähkön hintakehitys tulevaisuudessa, verkkoon myydystä sähköstä saatu korvaus sekä aurinkopaneelien sijainti katolla tai maa-asennuksena, suuntaus ja mahdolliset varjostumat.

Takaisinmaksuajasta puhuttaessa mitataan investoinnin kannattavuutta. Takaisinmaksuajan lisäksi investoinnin kannattavuutta voidaan mitata esimerkiksi laskelmalla investoinnin tuottoasteen sijoitetulle pääomalle (ROI = Return of Investment) tai sisäisen korkokannan investoinnille.

Aurinkoiset päivät saattavat saada paneelisi tuottamaan sähköä enemmän kuin on tuottamalle sähkölle omaa käyttöä. Ylimääräinen sähkö voidaan joko varastoida akkuihin tai myydä sähköyhtiölle, mikäli aurinkosähköjärjestelmä on liitetty sähköverkkoon ja olet sopinut sähköyhtiön kanssa tuottamasi sähkön myynnistä.

 

Ylijäämäsähköä voidaan varastoida akkuihin, josta sitä voidaan käyttää myöhemmin silloin, kun aurinkopaneelit eivät tuota tarpeeksi sähköä esim. pimeänä talvi aikana.

Aurinkopaneeleilla aurinkoenergia talteen

Aurinkoenergialla voi tuottaa sähköä, lämpöä ja jäähdytystä. Aurinkopaneeleilla tuotettu sähköä voidaan hyödyntää kerrostaloyhtiössä taseselvitysjakson sisäisessä netotuksessa.

Perustamalla energiayhteisön osakkaat voivat hyödyntää itse tuotettua energiaa asunnoissa ja liiketiloissa tai esim. sähköauton lataukseen.

Markku-Elg-SunWatt.fi ja CO2.fi

Kerron mielelläni lisää aurinkoenergian talteenotosta.
Soita Markku Elg 0500 504 245 tai laita sähköpostia
mark.elg@co2.fi

Hyötysuhde

85 %